Om Mattias

Jag heter Mattias Josefsson och är föreläsare, ledarskapsutvecklare och utbildare. Läs gärna om vad andra har sagt om mig och hur jag hjälpt människor lite längre ner. Det är det jag drivs av i mitt arbete – att hjälpa andra att lyckas och utvecklas. Mina ledord är identitet, utveckling och mod. Det kan pratar jag gärna mer om vid tillfälle.

tal

I korthet har jag en bakgrund som bland annat vd, marknadschef, exportchef och bildredaktör. Jag har arbetat i stora koncerner, internationellt och i entreprenörsföretag inom media. Jag har också arbetat inom mentalvården och skolan och har de senaste åren coachat hundratals människor och stöttat företag och chefer med organisations- och affärsutveckling. Jag är ACC-certifierad coach, diplomerad NLP-coach och har ett gått ett antal ledarskapsutbildningar under min långa karriär som ledare. Jag har en fil kand med samhällsvetenskaplig inriktning i botten och är också utbildad tidningsdesigner.

Röster om Mattias:

”I Fabriken, ett tomrum med rum för reflektion i min vardag, varje dag. Mattias en på ytan anspråkslös, medelålders man. En sådan som är problemet, kanske var problemet, han kanske till och med var jag. Han fångar mitt intresse, med en rak tydlig röst för han oss i publiken genom en berättelse om allt och inget. Det är en kravlös, könlös, trovärdig reflektion på hur 10 och 20-talets arbetsplatser har formats. En röst i det tysta, när jag står vid ett vägskäl, Kamelen eller Bobo tänker jag. Du som läser detta förstår inte, men på mindre än 15 minuter kan du ha verktyg att nyttja i din vardag, 10 och 20-talets verktyg, immateriella verktyg där både tidigare erfarenheter och framtidens dilemman kan korrigeras. I Fabriken finns vi alla, vi är alla fabriken, det är ett skickligt sätt att driva verkligheten, med mod, riva ner domar, fördomar för att skapa plats åt något som både ger och tar. Ett delat socialt ansvar på ett praktiskt och intressant sätt framfört av en genuin, trevlig och ytterst sympatisk person. Jag vill ge alla mina starkaste rekommendationer att delta i Fabriken.”

Dennis Jansson – Harvard Association Alumnus ID: 0004793263

”Somaya kvinno och tjejjour arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn ofta med kvinnor och barn med extrem hotsituation. Personalen är i princip uteslutande aktivister som tyvärr inte är vana med personalvård och egentligen inte speciellt intresserade. När vi fick förfrågan att lyssna på Mattias föreläsning var reaktionerna tveksamma till en början. Men det ändrades så snart Mattias startade. Med sin humoristisk, distanserade men ändå närvarande inställning till de personer och situationer som beskrivs i Fabriken inbjuder Mattias på ett enastående sätt till dialog om vad det innebär att vara människa och vad det innebär att fungera i olika positioner i gruppsammanhang. Att Mattias inbjuder till att delar av föreläsningen skulle kunna handla om honom (oavsett om det gör det eller inte) möjliggör för gruppen att känna samhörighet och också delaktighet vilket jag uppfattar som ovanligt när det gäller organisationskonsulter eller liknande. Samtalet som Mattias bjöd in till öppnade omedelbart för ett självreflekterande, ödmjukt och ändå naket samtal i gruppen, vilket skapades i första stund. Två timmar med Mattias och materialet gjorde mer för vår arbetsgrupp än tidigare flera dagars interventioner. Startsträckan för att prata om det som verkligen är, var obefintlig och klimatet i samtalet inbjöd alla att vara delaktiga. Vi rekommenderar Mattias och Fabriken varmt till var och en som arbetar i grupp oavsett vad gruppen arbetar med. “

Anna-Karin Rybeck – Fil Dr Verksamhetschef Somaya kvinno o tjejjour

”Efter fem tillfällen av ”coachning” har jag, förutom att lärt känna mig själv bättre, även fått en skjuts i rätt riktning mot nya mål. Mitt självförtroende har stärkts och jag vågar nu ta nya kliv utanför min bekvämlighetszon. Mötena har fungerat dels som personlig terapi, då jag tvingats (på ett bra sätt) att gå på djupet med vad jag anser vara viktigt i min framtid och dels som stöd för att vidga mitt perspektiv på arbetslivet. Det var lite skrämmande att inse, efter första mötet, att du kunde avläsa mig bättre än vad jag själv kan. Men det ger resultat! Har fått ny inspiration och nytt mod!”

Opinionsbildare

”Mattias hjälpte mig att hitta min inre drivkraft, återuppväcka min motivation, hitta och uppfylla mina mål. Mattias är intelligent,
känslig, nyfiken och frågvis. Han hjälpte mig att reda ut mina intrasslade tankemönster, göra medvetna val och återfå min tro på min personliga kapacitet. Tack!”

Anna Öberg – produktionsledare

”Mattias är genuin i sitt coachande. Han lyssnar på detaljer, benar ut problemställningarna och vinklar dem från olika håll för att effektivt nå kärnan. Han får mig att själv inse hur jag bäst ska lösa olika situationer, vilket ger energi och lust att verkligen ta tag i det! Mattias kommer även med konkreta tips och metoder som hjälper mig i min egen utveckling. Han är professionell på ett väldigt behagligt och humoristiskt sätt. Jag rekommenderar varmt Mattias som management coach.”

Malin Nilsson – Entreprenör

”Sympatisk og kompetent problemløser, vis fokus er att tænke ”out of the box” og skabe resultater. Dette er præcis, hvad Mattias er og kan. Mattias var min coach, så jeg, en nyflyttet dansk tandlæge,  hurtigt kunne få en fod inde i Stockholmsk tandlægebranche. Med hans professionelle vejledning  samt hjælp, fik jeg mit ønske job på  mindre end 3 mdr. Jeg er utrolig tilfreds og glad for att træffe Mattias – Tusind tak.”

Tandläkare

”…Under våra möten har jag kunnat ta upp mina farhågor och diskuterat saker som jag sett som hinder och där Mattias har vänt på mina tvivel och gjort att jag kan se det som tillgångar istället. Samtidigt har Mattias …mer eller mindre tvingat mig att tänka på hur jag kan presentera mig själv. En mycket bra uppgift för mig! Jag rekommenderar gärna Mattias som coach och tycker att han är otroligt professionell och kunnig, men kanske framför allt – han är intresserad!”

Företagare

”…ville jag testa en coach då jag aldrig provat det tidigare. Mattias har ett jättebra sätt, är en god kommunikatör med en bra känsla för att sätta sig in i sin klients situation…Mattias har med sin energi bidragit till att jag tagit ytterligare steg i mitt yrkesliv.”

 HR-Chef

”Mattias fick mig att inse att det största hotet mot min egen framgång är jag själv. Så fort jag själv börjar tro på mina idéer så kommer även mina kunder att göra det.”

Frilansjournalist

”Mattias was very professional and instrumental in helping me realized what I wanted to do next…”

Xi Li