Tjänster

LEDARARSKAP & UTVECKLING

Jag, Mattias Josefsson, erbjuder tjänster inom ledarskapsutveckling och coachning. Jag stöttar individer, grupper och organisationer i förändringsprocesser. Att gå från punkt A till B. Exempel på förändringar som jag och mina kunder arbetar med är: affärsutveckling, organisationsutveckling, sammanslagningar, nya roller, konflikter, bristande engagemang, samarbete, generationsskiften, kompetensutveckling, kvalitetsarbete, avveckling och omställning.

Tjänster:

Fokus – Att ställa en organisations skärpa. Fokus är ett koncept som ökar er lönsamhet genom rätt fokus. Hur då? Fokus är skapat för att ni ska kunna koncentrera er på rätt saker och på att gå från teori till praktik. Bakgrund till varför Fokus finns:

1. Vart ni ska – och inte minst hur. Att jobba med mål och visioner är en del av Fokus. För att nå dem krävs strategiska beslut. Om ni har förverkligat fler än ett av tio strategiska beslut ligger ni över snittet. Nittiofem procent av anställda i Sverige vet inte hur de ska omsätta strategiska beslut till praktik i deras vardag. Det säger en hel del om vilken potential det finns här. Även om ni är bra på det här idag kan ni garanterat bli ännu bättre.

2. Engagemang. Att vara tydlig med hur man ser på människorna i organisationen är viktig del av Fokus. Sexton procent av anställda i Sverige är motiverad på jobbet. Organisationer med engagerade medarbetare är i snitt tjugotvå procent mer lönsamma än likvärdiga konkurrenter. Även om er personal är motiverade är sannolikheten väldigt låg att det inte finns möjligheter till ökat engagemang och därmed ökad lönsamhet.

3. Ledarskap. Hur jobbar i med ledarskap? Bara en av tre chefer i Sverige håller en god ledarskapsstandard. Det är också anledningen att strategiska beslut inte förverkligas och att engagemanget är lågt. Ledarskapet är avgörande. De flesta chefer kan säkert bli ännu bättre, ännu tydligare. Bara genom att kommunicera att ni har den ambitionen det ökar förtroendet.

4. Kontinuitet – vanans makt. Det ni kommer fram till i Fokus ska vara så viktigt att det ska genomsyra allt ni gör. Hela tiden. Släpper ni fokus är ni snart tillbaka i gamla hjulspår igen.

Målgruppen är företag och organisationer som tror på konstant utveckling och som ser människorna som de viktigaste tillgångarna.  Formen är workshops.

För pris och detaljerat upplägg: mattias.josefsson@mj-c.se 070-6763889.

Perspektiv – Från din vinkel till ditt mål. Perspektiv är en effektiv metod för att uppnå dina mål. Målgruppen är ledare och nyckelpersoner som ser utveckling som ett normaltillstånd. Formen är individuella möten. För pris och detaljerat upplägg: mattias.josefsson@mj-c.se 070-6763889.

Fabriken –  Ett koncept om val och konsekvenser. Se mer här.